In het prachtige dorpshuis OEREIN wordt op de maandagavond gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.30 uur.

We pauzeren een 15 minuten.

We kunnen een kopje koffie of thee drinken in de pauze, voor € 1,00.

Zie ook de web-site van OEREIN

Oerein fb

De dirigent hecht veel waarde aan de ademhalingstechniek zodat elke repetitieavond begonnen wordt met nuttige ademhalingsoefeningen en inzingoefeningen.

Van de leden wordt een actief lidmaatschap verwacht, niet alleen op de repetitieavonden zelf maar ook in verenigingsverband. Zoals een voetbalteam of volleybalteam als team traint voor een wedstrijd zo trainen de leden van it koar als team wekelijks op de repetitieavond.

Dit impliceert dat in principe de leden op de repetitieavond aanwezig zijn.

Oerein 3Afwezigheid dient gemeld te worden bij één van de bestuursleden.

In de kerstvakantie en gedurende circa 8 10  weken van de zomervakantie wordt er niet gerepeteerd. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt aan de leden.

Aanmelden: secretariaat@mingdkoaraldtsjerk.nl

 

 

De contributie bedraagt per maand € 20,00. De penningmeester stelt het zeer op prijs dat u de bank machtigt om per kwartaal  uw contributie over te schrijven naar it koar.
Het banknummer is: IBAN: NL61RABO 0147859840

Oerein

Interesse om met ons te zingen: je krijgt eerst de kans om te snuffelen. Neem contact met ons op: Secretariaat