Het gemengd koor uit Oudkerk is opgericht op 24 januari 1983.

Aan de wieg van dit koor heeft mevrouw Alie van der Pol uit Oudkerk gestaan. Zij heeft meer dan tien jaar als sopraan mee gezongen in het koor. Inmiddels is zij tot erelid benoemd vanwege haar verdienstelijkheden voor het koor.

Daar de officiële plaatsnaam in de gemeente Tytsjerksteradiel nu Aldtsjerk is, hanteren wij ook deze naam.

In de loop van het bestaan van het koor is de naam “oerset” in het Frysk. Nu heeft it koar de officiële naam

“ Mingd Koar Aldtsjerk” .

Bij haar tienjarig bestaan is een logo ontworpen dat u op meerdere plaatsen ziet afgebeeld.

logo koor bewerkt

Mingd Koar Aldtsjerk staat sinds januari 2003 onder leiding van Renilde Duif. Zie tabblad  Dirigent