Mingd Koar Aldtsjerk staat sinds januari 2003 , bijna 18 jaar !!!!, onder leiding van Renilde Duif. Haar CV.:

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Had een zeer muzikale jeugd; zij zong al vroeg in verschillende koren, speelde blokfluit en gitaar. Na de middelbare school studeerde zij schoolmuziek (met bijvak koordirectie) en blokfluit aan het conservatorium in Tilburg. Daarna werkte zij als muziektherapeute bij verstandelijk gehandicapten.

In Brabant voerde zij een lespraktijk, die later uitgroeide tot een onderneming met enkele koren en muziektheater, waarvoor zij zelf teksten en muziek maakte.

In 1994 gooide zij het roer om en vertrok naar het noorden. Na enige omzwervingen kwam zij weer terug in de muziek en werd componist, arrangeur, dirigent en pianostemmer.

Al vijftien jaar is zij de enthousiaste dirigente van het Mingd Koar. Daarnaast leidt zij ad hoc koren. Zij is meester van het landelijk gilde voor bamboefluiten en leidt hiervoor een instrumentaal ensemble. Zij speelt zelf in instrumentale ensembles en zingt in projectkoren. Ook geeft zij ad hoc cursussen aan amateurverenigingen. In april 2010 was zij jurylid van het Friese zangkorenconcours in Joure.

 

“Stilte” een gedicht, oorspronkelijk in het Drents, vertaald door ons lid Oatske van der Zwaag en op muziek gezet door Renilde en gezongen door Mingd Koar Aldtsjerk begeleid door het Walke Hofstee ensemble.

Het koor heeft momenteel meerdere nummers van haar hand in het repertoire.

( zie een voorbeeld van een compositie wat wij als koar zingen.)

Zie ook op Duifmuziek.

Zij geeft  ad hoc cursussen aan amateurmuzikanten.