• Voorzitter/ foarsitter:

Rita van der Meulen Email:  famvdmeulen@gmail.com

  • Secretaris/ skriuwer/ muziekcommissie/muzykkommisje:

Ton Hoekstra Email:  secretariaat@mingdkoaraldtsjerk.nl

  • Penningmeester/ ponghâlder:  

Johan Salverda Email: penningmeester@mingdkoaraldtsjerk.nl

  • Lid:

Marjan van der Meer Email: marjan.van.der.meer@hetnet.nl 

  • Lid/ muziekcommissie/muzykkommisje:

Ton Hoekstra heeft de coördinatie op zich genomen