Geweldige geste van het bestuur van ons koor, een viooltjes actie , maar dan anders. Geweldig bedankt!!

Door de corona zingt het koor al niet meer vanaf half maart 2020.

Via rondschrijfbrieven via de e mail houden de leden elkaar over het welzijn, en het reilen en zeilen op de hoogte.

Beluister een paar stukken uit ons repertoire.

 De titelsong van de Zweedse film “As it is in Heaven”, de Friese uitvoering van Gezina van der Zwaag. Zie ook: Gabriella’s liet.

Ook tijdens optredens, wordt de muziek soms niet alleen mondeling gebracht maar ook uitgebeeld, zoals tijdens een

019concert met het Walke Hofstee ensemble bij het nummer : Mein Lieb will mit mir Kriegen. (april 2012)

Naast serieus muziek brengen zijn wij ook in voor een pleziertje zoals hieronder op de pont van Wyns.

Lêste jûn Mingd Koar Aldtsjerk 086