1983- 2023 Jubileum concert

Van harte aanbevolen.

Het Mingdkoar is al weer bijna een jaar aan het zingen met een nieuwe dirigent.  We hebben aan het concours  in Joure mee gedaan, wat  door de Bond van Zangkoren in Friesland georganiseerd was. We wachten in spanning af wat de jury hiervan vond. Het publiek was zeer enthousiast over ons optreden.

Daarnaast zijn er ook diverse nieuwe leden verwelkomt.

Interesse om met ons te zingen: je krijgt eerst de kans om te snuffelen. Neem contact met ons op: Secretariaat

Meer informatie nodig,  zoek contact met een lid of met het bestuur.
Zie hier

Beluister een paar stukken uit ons repertoire.

 De titelsong van de Zweedse film “As it is in Heaven”, de Friese uitvoering van Gezina van der Zwaag. Zie ook: Gabriella’s liet.

Ook tijdens optredens, wordt de muziek soms niet alleen mondeling gebracht maar ook uitgebeeld, zoals tijdens een

019concert met het Walke Hofstee ensemble bij het nummer : Mein Lieb will mit mir Kriegen. (april 2012)

Naast serieus muziek brengen zijn wij ook in voor een pleziertje zoals hieronder op de pont van Wyns.

Lêste jûn Mingd Koar Aldtsjerk 086